تخته کاری در رستوران حاج محسن


کباب برگ – کباب دوروی حاج محسن – کته کباب – فیله کباب – کباب بره- میکس کباب – سینی کباب – لو کباب – بختیاری – سلطانی – دنده کباب -همه با راسته بره سنگسری در رستوران حاج محسن آماده می شود.


جاده محمود آباد به آمل مجتمع مجلل اهورا متعلق به رستوران حاج محسن ۰۱۱۴۴۰۱.

از صبح تا شام

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

مطالب بیشتر