<< توضیحات : note >>

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه در

🔸لطفا ما را از هر نوع آلرژی غذایی خود باخبر کنید. 

<< پیتزا: pizza>>

پیتزا پپرونی

🔸پیتزا پپرونی : پپرونی + پنیر موزارلا + فلفل دلمه + قارچ 🔸قیمت : 150000 تومان

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه

200 هزار تومان

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه

200 هزار تومان

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه

200 هزار تومان

<< کباب : kebab>>

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه

150هزار تومان

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه

150هزار تومان

🔸به منظور سرویس‌دهی بهتر به شما عزیزان، میزان استفاده از منوی مجموعه

150هزار تومان